Om kraftlinjer, kraftbehov, troverdig informasjon og tillit