Bygdanytt hadde 6. mars en artikkel om bekymringsfull utvikling i ungdomsmiljøet i Arna. Artikkelen tok utgangspunkt i Folkehelseinstituttet sin undersøkelse.

I undersøkelsen kommer det mange positive svar innenfor en del områder, men noe gir grunn til uro. Det er svært bekymringsfulle svar på spørsmål om rusbruk blant de unge, særlig hasj. Men de unge sier også at de er svært misfornøyde med skolemiljøet og lokalmiljøet.

Alt dette henger vel gjerne sammen. Ruser de seg fordi de ikke trives på skolen og i lokalmiljøet? Trives de ikke på skolen fordi de kjeder seg/ruser seg på fritiden?

Det har foregått en alminneliggjøring/ufarliggjøring av hasj som rusmiddel de senere år, det merkes tydelig i samtaler med ungdom. Dette gjelder ungdom i alle slags miljøer.

Skolemiljøet jobbes med kontinuerlig, men vi må ta innover oss tilbakemeldingene fra elevene og gjøre enda mer for å skape trygghet og trivsel for alle.

Jeg håper at våre lokalpolitikere deler bekymringen og gjør det de kan for å bidra til å snu den negative utviklingen, skriver Bente Sundfjord. Foto: Privat

Garnes ungdomsskule er gammel, slitt og har dårlig inneklima. I 2022 får vi et nytt, flott skolebygg. Da får vi forhåpentligvis en storstue som kan samle alle elevene til fellesskap, og uteområder som innbyr til aktivitet.

Fritidstilbudet i Indre Arna er stort sett fotball, håndball, friidrett og svømming og speider. Svært mange ungdommer er engasjert her, og bruker mye av fritiden sin på dette. Men det gjelder ikke alle.

Ungdomsklubben i Ådnahall var i mange år et lavterskeltilbud som fanget opp ungdom og tilbød trygg voksenkontakt. Dette tilbudet ble nedlagt da ungdommene ikke oppsøkte den lenger, mye fordi dataspillene dekket behovet til dem som ikke deltok i organiserte aktiviteter. Nå har vi nye ungdommer. Noen er interessert i dans, skating, hiphop og graffiti, andre i mopeder og mekking. Mange ungdommer ønsker andre idrettstilbud, f. eks basket og innebandy. Andre vet ikke helt hva de liker og er flinke til.

Hva kan vi gjøre? Ytre Arna får mye til takket være ildsjeler og prosjektmidler. De har samlingssteder og aktiviteter både for barn, ungdom og voksne, og har fått snudd et negativt rykte til å bli stolthet over hjemplassen.

Indre Arna mangler et tilbud til de unge som ikke er interessert i de nevnte idrettsgrenene. Ådnahall står der fortsatt, men har ikke et tilbud som treffer disse ungdommene.

Det tilbys gode kurs i foto, film og andre kreative ting. Men jeg tror ungdommene først må komme innenfor døren før de blir med på dette.

Kurs som det informeres om på Kommunetorget i Bergens Tidende, finner ikke veien til disse ungdommene. De trenger et sted de kan «henge», uten at de må forplikte seg eller betale penger for å delta.

En Ådnahall som er åpen med voksne til stede vil kunne gjøre Indre Arna til et mye bedre sted for noen ungdommer.

Et mer variert idretts- og kulturtilbud vil også kunne hjelpe. Jeg har nettopp sett forestillinger ved Garnes ungdomsskule av valgfag Sal og scene. Det er fantastisk kjekt å se ungdommene stråle under og etter forestilling. De synger, danser, spiller og har cheerleading-oppvisning i teaterstykke og revy. Noen har oppdaget sine egne talenter og interesser, andre får drive med noe de liker og kan fra før. Men for å drive med dette på fritiden må de reise til byen eller Åsane.

Det nærmer seg Kulturdagane for Arna. Programmet inneholder mange fine arrangementer. Noen for barnefamilier, og mange for voksne/ eldre.

Hvor er tilbudet til ungdommen? Ja, det er en del i Ytre Arna. Men dessverre er det sånn at veldig få fra Indre Arna-området drar til Ytre Arna. Bergen sentrum har kortere reisevei.

Vi må ta på alvor de rapportene vi får og satse på ungdommen vår. De fortjener et bedre tilbud. Vi må få ungdommen i tale og høre hva som gjør at de svarer som de gjør i undersøkelsen.

Hva mener de skal til for å gjøre det bedre?

Jeg håper at våre lokalpolitikere deler bekymringen og gjør det de kan for å bidra til å snu den negative utviklingen. Jeg håper at foreldre og foresatte, besteforeldre, danseinteresserte, basketspillere, kulturkontoret og potensielle ildsjeler kan være med.

Vi trenger et løft i Indre Arna også. Vi trenger at de unge trives i bydelen. De trenger steder å være og voksne som bryr seg.