Tildeler Tore Thorsen Paul Harris Fellowship for sin innsats