Jeg har lyst å takke deg for en rørende historie gjennom et langt liv, og for tilbakemeldingene på det som ikke har vært like bra. Uten at jeg kjenner deres enkeltsak, høres det ut som det bør finnes en løsning for dine foreldre. Jeg håper dere sammen med sykehjemmet kan finne en løsning slik at foreldrene dine kan få bo sammen på sykehjemmet der din mor bor.

Byrådet har innført kjærlighetsgaranti, som betyr at ektepar eller samboere som har sykehjemsplass skal kunne få bo sammen på sykehjem. Også i tilfeller der bare den ene har plass skal det tilrettelegges for at paret skal få tilbringe så mye tid som de ønsker sammen på sykehjemmet.

Er det ønskelig og praktisk mulig kan det være aktuelt for ektefellen å oppholde seg på sykehjemmet hele døgnet i perioder. Personer som trenger hjemmesykepleie vil da få denne tjenesten fra personell ved sykehjemmet.

Eldreomsorgen i Bergen har svært mye positivt, men vi har et godt stykke arbeid igjen. Den jobben har byrådet startet for fullt. Vi snakker mye om innholdet i barnehagene og på skolene. Jeg vil imidlertid at vi skal snakke mer om innholdet i eldreomsorgen.

Derfor har byrådet de to siste årene ansatt aktivitets- og frivillighetsledere på alle sykehjemmene våre, økt bemanningen på korttidsavdelingene, gitt flere ansatte videreutdanning, ansatt psykologer fordi mange eldre har psykiske utfordringer, ansatt farmasøyt fordi riktig medisinering er viktig for eldre på sykehjem som ofte benytter flere medisiner, og vi kurser de ansatte i åndelig omsorg. For mange av oss er troen det viktigste i livet, og det må vi også legge til rette for når en kommer på sykehjem. Det samme gjelder livslang kjærlighet.

Og den skal Bergen kommune strekke seg langt etter å legge til rette for, også når man kommer på sykehjem.

Rebekka Ljosland, helsebyråd (KrF)