Trapp fra Reinane ned til Arna stasjon bør legges mellom tunnelportalene