SV Osterøy vil ikkje støtte konkurranseutsetjing av reinhaldstenesta