De siste års kamp mot ny godsterminal i Arna har vist at det finnes et stort engasjement i arnabuen. Det kommer godt med, for det er ingen grunn til å legge seg bakpå: Om ikke vi som bor her engasjerer i utviklingsplanene for egen bydel, overlater vi altfor store verdier til tilfeldighetene.

Så om du kjenner deg vår-yr og klar for nye oppgaver: Kjemp for Arnavågen! Diskuter med venner og naboer, snakk med en politiker eller skriv et innlegg i Bygdanytt. Som oppvarming får du her syv gode argument for å ikke fylle igjen Arnavågen:

1. Feil rekkefølge gir dårligere løsninger

Ingeniørene til Statens vegvesen som planlegger kryss ved Asko for K5 motorvei til Trengereid, har utfordringer med å konkludere krysset fordi de ikke vet hvor ringvei øst kommer. Ringvei øst må planlegges slik at det ikke legges åpen motorvei i Arna. Og så bør veien vest for togstasjonen legges i tunnel eller under lokk for å frigjøre nytt areal for bygging. Støy og eksos fra biler og tungtransport må ledes bort. Det er feil rekkefølge å planlegge det nye Indre Arna før ringvei øst er konkludert.

Gjesteskribent: Bjørn Sundland er driftssjef i Gasnor, og en samfunnsengasjert ingeniør. Han har foreldre fra Ytre Arna, er oppvokst på Unneland og gift på Garnes. Foto: Digitalt

2. Skal vi ødelegge en av de beste lakseelvene i Hordaland? Seriøst?

Storelva i Indre Arna er det eneste lakseførende vassdraget i Bergen Kommune og det er lagt et enormt dugnadsarbeid ned i å bevare og utvikle laksestammen. Prosjektet med ny Ulrikstunnel for jernbanen har allerede skapt utfordring for laksen og det er ingen som har oversikt over konsekvensene ved å fylle stein i store deler av vågen. Slike prosjekter kan gi uopprettelig skade på naturmangfoldet i og rundt vågen.

3. Arna har stort potensiale som grønn bydel – bruk sjansen!

Det er ingen andre bydeler som har slike rekreasjonsmuligheter som Arna, med Sørfjorden, store grønne landbruksareal i drift og Gulfjellet med alpine kvaliteter. Folk i Arna er flittige brukere av naturen og vet å sette pris på naturmangfoldet. I sitt høringsbrev til KPA tar Naturvernforbundet til orde for boligbygging som spiller på lag med naturen og landbruket. Slike områder har vi mange av i Arna. Bergen kommune har som målsetning at det skal være kort vei å gå til kollektivtilbud og at det skal legges til rette for sykkel. En plan for Arna må ha flotte gang og sykkelstier og med en bro over vågen ved holmen kan en rundtur rundt vågen bli en veldig populær tur. Og legger vi motorveien mellom Ytre og Indre Arna i tunnel vil hele området fremstå som en naturperle.

4. Fortetting gir nye dilemma

Bergen kommune vil fortette og det er bra. For skal vi redusere utslippene av klimagasser må fremtidig byplanlegging legge til rette for at vi bruker mindre bil og mer buss, tog og bybane. Kommunen vil fortette i Bergen sentrum, ved bybanens stoppesteder og ved Bergensbanens stasjoner. Det er imidlertid et stort problem med denne planen. Det blir et voldsomt press på det begrensede arealet som legges ut for slag og utbygger presses til å bygge små leiligheter -leiligheter som er for dyre og for små for barnefamilier. Resultatet blir at barnefamilier presses ut av sentrum, og vil få lang vei til jobb, lang vei til fritidsaktiviteter og lang vei til butikk og service sentre.

5. Arna Busser 2.0 – kjør elbusser til Vårheia

Bergen kommune trenger flere rimelige boliger for barnefamilier i nærheten av nullutslipp kollektivtilbud. Om man tar i bruk en større del av Arna til boligbygging vil det være lettere å bygge boliger med barnefamilier som målgruppe. Vårheia er et eksempel på dette. Elbuss er rimelig og kan raskt etableres og behovet kan tilpasses. Med hyppige avganger til Nesttun og Indre Arna kan man reise fra Arna uten å belaste klimaet til store deler av Bergen.

6. Ta i bruk parkeringsplasser til byggeland

Det er ikke sikkert de som blir født i dag noen gang kommer til å ta sertifikat. Fremtidens måte å reise på vil bli helt annerledes. Bilprodusentene og it-gigantene utvikler selvkjørende biler og busser og det er ikke sikker vi kommer til å eie vår egen bil lenger. Med et nettverk av selvkjørende biler trengs ikke parkeringsplasser og store areal som vi i dag bruker til parkeringsplasser kan benyttes til byutvikling. Fremtidens planer må legge til grunn at parkeringsplassene ved Øyrane torg og togstasjonene kan benyttes til byggeland i fremtiden.

7. Fordi vi er glade i Arnavågen

Alle som har vokst opp i Arna har et forhold til vågen. Vi har badet og festet i Heglandsviken, vi har fisket på isen, vi har lært å stå på vannski, vi har dykket, vi har kjørt båt til Øyrane en sommerdag for å kjøpe is, latt kajakken gli gjennom sjøen en varm sommerkveld eller bare satt på terrassen en stille kveld og sett laksen vake. Dette er vår identitet og det er faktisk vi som bor er her som bestemmer om noen skal få lov til å dumpe stein i vågen.