I kommunevalget 2015 sa velgerne i Bergen og Arna klart ifra – vi hadde fått nok av rot og kaos. I likhet med resten av bergenserne stemte vi for en ny kurs. Høyre/Frp - byrådet hadde lovet både det ene og det andre, uten særlige resultater. Skolebyggene våre forfalt og nye sykehjemsplasser glimret stadig med sitt fravær. Samtidig ble kommunens økonomi etter hvert beskrevet som «ikke bærekraftig» av byrådets egen administrasjon.

På knappe to og et halvt år har byrådet utgått av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre bremset gjeldsveksten og bygget opp kommunens sparekontoer. Dette gir oss trygghet i usikre tider og rom til å prioritere barn, eldre og sårbare grupper. Nå pusser vi opp og bygger nye skoler i hele byen, slik at alle elever får tilbringe skolehverdagen sin i sunne og gode bygg. Vi bygger flere sykehjem og omsorgsboliger, slik at alle eldre skal få en trygg alderdom i Bergen. Og vi bidrar til at alle skal kunne leve innholdsrike og gode liv i Arna og resten av Bergen.

I Arna har elevene våre fått flere lærere, og Ytre-Arna skole pusses opp til å bli et fantastisk samlingspunkt for nærmiljøet. Garnes ungdomsskole skal også settes i god stand - fordi alle elever fortjener å gå i sunne skolebygg. I tillegg får vi flere barnehageplasser, slik at hverdagen blir lettere for alle familiene vi er så heldig å ha i bydelen vår.

Vi er opptatt av at Arna skal være et godt sted å leve for arnabuer i alle aldre. Derfor har vi blant annet gjenreist Sætreparken til sin tidligere prakt. Parken har fått egen paviljong, lekehytte, trampoline, klatrestativ og parsellhage, for å nevne noe. For idretten i Arna har vi lagt nytt kunstgress på Espeland og fortsetter å videreutvikle Arna idrettspark.

Siden valget 2015 har bergensområdet fått nesten 500 flere bussavganger, nattaksten er fjernet og vi har satt av over 50 millioner som går til utskifting av forurensende vedovner. Vi tar bergensernes helse på alvor, og gjør det vi kan for å forebygge helseskadelig byluft - samtidig som vi gjør byen vår grønnere og mer klimavennlig.

Å være politiker fra en bydel forplikter. Vi skal ha omsorg for hele Bergen – men vie et par ekstra tanker til bydelen vi kommer fra. Arbeiderpartiet bryr seg om Arna, og vi vil takke for muligheten til å gjøre bydelen vår enda bedre. Vårt mål er et grønnere og mer rettferdig Bergen – hvor alle har like muligheter til å leve gode liv.