Framtiden for en firefelts motorvei ser mørk ut nå