Eit lite tips til rådmann og kommuneadministrasjon