Espevoll kan børste støv av Vesetgjelet-planane – eller?