Når staten sitt rammetilskot til Osterøy vert redusert med 18 millonar kvart år