Det nye forslaget til grunnrente­skatt vil stoppe utviklingen langs norskekysten på sikt