Å finne kuttalternativ for å få dette i balanse vert vanskelegare og vanskelegare