«Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?»