Catwalk langs stien opp til Brakabu sin opningsfest