Lesarbrev: Striden mellom leigetakarar og styret i Valestrand Helselag fortset