Dropp stormannsgalskapen, og vel dei viktigaste prosjekta