Før nyttår skrev Bygdanytt at Hordaland-politikere vil presse frem K5.

Hordaland fylkesting krever at noe gjøres med E16. Og det raskt.

Det er bare så synd at velgerne til det kjedsommelige har hørt slike utspill fra politikere på ulike nivåer før. I fjor var det en rekke politikere som ga samtykkende nikk og lovnader når vestlendingene krevde fortgang.

Ingen bestrider at strekningen mellom Bergen og Voss er farlig. Heller ikke Ketil Solvik-Olsen og de andre som sitter med pengesekken.

Ny vei og jernbane, det såkalte K5-prosjektet, ligger først i siste halvdel av Nasjonal transportplan. Det gjelder fra 2024 og utover.

Statens vegvesen og Bane Nor jobber for at oppstart skal være mulig i 2021, men det er politikerne som avgjør når første spadetak skal tas.

Mens nye prosjekter starter opp andre steder i landet, er den rasutsatte strekningen redusert til planleggingsmidler i statsbudsjettet og store ord hos politikere på velgerjakt.

Ketil Solvik-Olsen argumenterer med at det er en kombinasjon av utfordringer som gjør at oppstartsdato ikke kan fastslås ennå. At samferdselsministeren ikke vil starte byggingen før hele finansieringen er på plass, er et godt poeng, men symboleffekten er ugunstig.

Mads René Trellevik er fungerende redaktør i Bygdanytt. Foto: Lars Sveinung Lid

For innbyggerne på Vestlandet kommer det jevnlige påminnelser om hvorfor det haster. Når alle samtykker i at det haster, så er det et problem at arbeidet fortsatt er på tegnebrettet. Det blir for mye tyt.

Det er bare et spørsmål om tid før nye ras og ulykker skjer. Nå trenger politikerne og innbyggerne i Hordaland en seier. De fortjener å se at det brukes fornuft i de politiske korridorene i Oslo.