Synspunkt: Bygdene tømmes for homofile – vis kjærlighet