Noreg er i endring, og ministeren vil ikkje ta nei for eit nei