Bondedraumen blir drepen av prisdobling, lønskutt og investeringskrav