Fastlegekrisen i Arna blir verre - nå haster det for kommunen å gjøre grep