Synspunkt: En løser ikke fastlegekrisen med mer tidspress