Vanskeleg å gjere seg lekker for ein som ikkje er so interessert