Saka bør opp att fordi folkerøysting er rett løysing i denne saka

Etter over åtte timar møte på video gjorde fleira av dei folkevalde feil. Det er sånn som kan skje.

Bjørn Tore Sund (V) har skrive dette lesarbrevet. Foto: Kaspar Knudsen

  • Bjørn Tore Sund

Då gjer me det opp att. Uten å skulda kvarandre for å ha gjort noko gale.

Les hele saken med abonnement