På tide å prioritere Arna – ikkje legg ned meir av skuletilbodet vårt!

«Kvifor er det slik at stor-skulen skal vinne og distrikta alltid skal tape?»

Leiar i Rødt Bergen og sentralstyremedlem i Raudt, Mailiss Solheim-Åkerblom, hadde heile skulegangen sin i Arna. Foto: Ihne Pedersen

  • Mailiss Solheim-Åkerblom

At helse- og oppvekstavdelinga på Arna VGS er liten og oversiktleg, gir gode vilkår for tett oppfølging av kvar einskild elev – og denne individuelle tilpassinga og godt skulemiljø er noko elevane sjølve seier er ein av årsakene til at dei søkte seg til skulen og er ein viktig faktor for å hindre fråfall, skriv Mailiss Solheim-Åkerblom, leiar i Rødt Bergen og sentralstyremedlem i Raudt

Les hele saken med abonnement