«Om ein stengjer Lakslia – kor meiner bystyret at ein då skal køyra?»

«Det er ikkje retorisk men eit konkret spørsmål. Argumenter gjerne for denne køyreruta, eller sei det som det er – dette har vi faktisk ikkje tenkt på.»

Om bystyret elles kjenner seg i beit for lokalkunnskap er det berre å ringe, eller ta kontakt med andre som kjenner staden, skriv Erik Grytdal.

Les hele saken med abonnement