Pasientreiser svarer på innlegget om pasientreise-tilbodet på Osterøy

Sidan november 2022 har Christiania Taxi vore avtalepart for Pasientreiser i Åsane/Arna, i tillegg til eksisterande avtalar på blant anna Osterøy.

Publisert: Publisert:

På vegne av Eldrerådet og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne på Osterøy, er Inge Johs. Reigstad bekymra for kva dette vil kunne bety for pasientreise-tilbodet på Osterøy.

Det vi ser etter desse første månadane med ny avtale i Åsane/Arna, er at leveransen frå Christiania Taxi på Osterøy er i tråd med dei overordna måla som vi set overfor alle avtalepartane våre. Kapasiteten på bilparken på Osterøy er ikkje endra som følgje av ny avtale i Åsane/Arna.

Les hele saken med abonnement