«Bruddstykka som Bygdanytt delte gav eit noko mangelfullt bilete av kva saka handla om»

Bygdanytt hadde onsdag 13.07 eit digitalt oppslag etter ein førebels tilsynsrapport på deler av skuleverksemda til Danielsen Ungdomsskule Osterøy.

Her vart det tatt ut berre bruddstykke av både Utdanningsdirektoratet (UDIR) sin rapport og skulen sitt gjensvar til UDIR, skriv Danielsen-rektor, Jostein Fossmark.

Les hele saken med abonnement