«Uhyggeleg brann på Lone - bebuarane treng tenlege bustader»

Eg reknar med at blokka vert bygd opp att, men det må vurderast nøye om det er tenleg å plassera bustadlause i det nye bygget.

Det skriv Ingmar Ljones (KrF) i dette lesarbrevet om den uhyggelege brannen.

Les hele saken med abonnement