Fryktar Osterøy kan få eit endå dårlegare pasientreise-tilbod

Vår bekymring er no at Christiania Taxi, som har Pasientkjøring på Osterøy, no også har fått kontrakt på Pasientreiser i Arna og Åsane.

Vil dette medføra at vi på Osterøy får eit endå dårlegare tilbod, spør Inge Johs. Reigstad på vegner av Eldrerådet og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne på Osterøy.

Les hele saken med abonnement