«No må nokon etter kvart setja foten ned og spørja om det er slik me vil ha det i kommunen vår»

«Eit einstemmig heradsstyre har bestemt at brann, ambulanse og teknisk skal vera på Oddalsmyra. Dette passar ikkje administrasjonen.»

Carl Gunnar Nesheim spør om Osterøy er tent med å ha ein administrasjon som han meiner ikkje følgjer politiske vedtak.

Les hele saken med abonnement