Bergen er i dag den mest sentralstyrte kommunen i landet

Henry Berg (Ap) skriver at innbyggertallet i flere bydeler i Bergen kan sammenlignes med mellomstore byer ellers i landet.

Han konkluderer med at Bergen trenger bydelsutvalg for å sikre medvirkning og lokal forankring i de sakene som gjelder bydelene og lokalsamfunn der.

Les hele saken med abonnement