Vi står i fare for å prioritere lys i bygga i bygda, framfor god nok kvalitet på skulane.

Det er gjerne først når kommuneøkonomien er skral, at ein tar seg tid til verkeleg å diskutere skulepolitikken.

Blir vi så opptatte av å behalde tilboda i distriktet, at det går ut over kvaliteten på tenesta til våre yngste?

Les hele saken med abonnement