Har kommunen verkeleg råd til å dobla løna til dei folkevalde?

Dagens heradsstyre har vedtatt å gje det nye heradsstyret eit kraftig løft i godtgjersla. Samla utgjer dette ein utgiftsauke på over 1,2 millionar kroner.

Men burde ikkje heradsstyret heller auka «løna» si litt mindre og heller brukt pengane på ein lærar eller ein sjukepleiar, spør journalist Ronny Bertelsen.

Les hele saken med abonnement