Osterøy må sjølvagt vera eigen kommune

Tenk deg ei sak der denne storkommunen skulle leggja ned sjukeheims-plassar. Valet står mellom 10 plassar i Fana og 10 plassar i Osterøy.

Kven trur du taper denne avrøystinga?

Les hele saken med abonnement