16 drepne og 138 skadde i perioden 2010-2019 er dyster lesing. Noko lyt gjerast og det så fort råd er

Raudt meiner eit ferjefri E39 ikkje er berekraftig, og krev bygging av K5.

«16 drepne og 138 skadde i perioden 2010-2019 er dyster lesing. Noko lyt gjerast og det så fort råd er», skriv Ivar Jørdre, lagsleiar i Raudt Bergen Vest.

Les hele saken med abonnement