Reguleringa av Storavatnet har openberra eit sjeldsynt geologisk fenomen

Reguleringa av Storavatnet har openberra eit sjeldsynt geologisk fenomen: Når Herlandsfossen kraftverk tappar ned magasinet utover våren og sommaren, kjem ei gammal strandlinjehylle i fast fjell til syne.

. Foto: Inge Aarseth

  • Inge Aarseth

Les hele saken med abonnement