Reguleringa av Storavatnet har openberra eit sjeldsynt geologisk fenomen

Reguleringa av Storavatnet har openberra eit sjeldsynt geologisk fenomen: Når Herlandsfossen kraftverk tappar ned magasinet utover våren og sommaren, kjem ei gammal strandlinjehylle i fast fjell til syne.

Frå rasteplassen i Selvik, ved nordenden av Vestrevatnet, ser ein hylla nedanfor hyttene langs stranda.

Hylla, som hallar svakt utover mot vatnet, er 6–8 meter på det breiaste.

Les hele saken med abonnement