«Stadig færre seier at dei har ei gudstru. Det er på høg tid å ta inn over seg»

– Det er på høg tid å ta inn over seg det aukande mangfaldet i tru og livssyn i Norge. Stadig færre seier at dei har ei gudstru, skriv Kåre Johan Teigland.

Publisert: Publisert:

Livssynet til avdøde speglast i kven som leiar seremonien, kva musikk vi spelar og korleis vi fyller seremonirommet med symbol.

Men eit ønske om verdigheit kjensle av høgtid -og det å kunne samlast nær der avdøde budde, det deler vi alle saman.

Les hele saken med abonnement