– Kvifor går folketalet på Osterøy ned?

Dette må vi snu her i kommunen vår, skriv Maybel Heimvik i dette lesarbrevet.

«Sjølv om det kanskje ikkje er sagt direkte, kan det sjå ut som om tanken er å sentralisere alt til Lonevåg, slik at dei andre bygdene rundt blir meir og meir fråflytta», skriv Maybel Heimik. Her eit nokre år gammalt bilde frå Haus. Foto: Nordhordlandskart

  • Maybel Heimvik

«Vi må få meir industri til øya, det må tilretteleggast for mykje meir boligbygging og den fantastiske naturen kan bli et endå større trekkplaster.»

Les hele saken med abonnement