Snart er ikkje eit einaste tilbod att i Arna

I sentrum av ein bydel på storleik med ein middels stor norsk by til dømes Grimstad eller Narvik, er det naturleg at ein har kommunale tenester.

Men snart er ikkje eit einaste tilbod att i Arna.

PPT og Nav er alt flytta til Åsane, og det same skjer snart for ergo- og fysioterapitenesta og barneverntenesta.

Vi ser at helsestasjonen i Arna er vedtatt flytta til Familiens hus i Åsane.

Det er uklårt kva som blir att i Arna.

Les hele saken med abonnement