Snart er ikkje eit einaste tilbod att i Arna

I sentrum av ein bydel på storleik med ein middels stor norsk by til dømes Grimstad eller Narvik, er det naturleg at ein har kommunale tenester.

Janne Gro Rasmussen i Arna Høgre har skrive dette innlegget om utviklinga av Arna bydel. Foto: Privat

  • Janne Gro Rasmussen

Men snart er ikkje eit einaste tilbod att i Arna.

PPT og Nav er alt flytta til Åsane, og det same skjer snart for ergo- og fysioterapitenesta og barneverntenesta.

Vi ser at helsestasjonen i Arna er vedtatt flytta til Familiens hus i Åsane.

Det er uklårt kva som blir att i Arna.

Les hele saken med abonnement