«Låg pris og høg tilgjengelegheit for alle, må vere føresetnad for at badstuene skal bli etablert»

Det handlar litt om at strandsonevernet står høgt for oss i Rødt, men aller mest handlar det om at eg meiner alle arnabuarar skal ha like moglegheit til å faktisk nyte godt av det badstua har å by på.

Det skriv Mailiss Solheim-Åkerblom, arnabu og gruppeleiar i Rødt Bergen om planane om badstua på Storaneset.

Les hele saken med abonnement