«Omlag 20 % av elevane i Osterøy går i private skular. Ingen andre kommunar i landet ligg i nærleiken av dette talet»

I Osterøy kommune går kvar femte grunnskuleelev på ein privat skule. Det er nesten sju gonger meir enn landsgjennomsnittet.

Dette tapar kommunen mange millionar kroner årleg på, og Jørgen Varden, som sit i heradsstyret for Ap, meiner Osterøy dermed har ein særleg grunn til å få dette forholdet retta opp i.

Les hele saken med abonnement