«Lommeboka skal ikkje avgjera utfallet i klagesaker»

Utval for miljø og byutvikling behandla nesten 40 saker om ulovleg bygging i strandsona. Det fekk eit positivt utfall for mange, negativt utfall for somme.

Fleire av dei som fekk medhald hadde fått hjelp av advokat. Det er problematisk dersom det er storleiken på lommeboka som skal avgjera kven som får medhald i klagen.

Les hele saken med abonnement