«I ein god by må vi ta vare på den rike og levande kulturarven som språket utgjer»

«Bergen er hovudstaden på Vestlandet, og nynorsk ein sentral del av regionen sin identitet. Det forpliktar.»

I ein god by må vi ta vare på den rike og levande kulturarven som språket utgjer. Det er viktig at folk skal kjenne både høve og fridom til å uttrykkje seg på den av dei to norske skriftsspråka dei kjenner seg att i.

Les hele saken med abonnement