«Behovet for å vaksinere dei mest utsette, er størst der smitten er høg og situasjonen er uoversiktleg»

Innbyggjarar i kommunar med ingen smitte har ikkje det same behovet for vaksinen som det innbyggjarar i kommunar med høg smitte har.

Spørsmålet, som har skapt splid og sterke reaksjonar, er om kommunar med høgt smittetrykk bør bli prioriterte før kommunar med lågt smittetrykk.

Les hele saken med abonnement