«Dropp stormannsgalskapen, og vel dei viktigaste prosjekta»

Kvar gong planen skal ut i ny versjon er det ein kjempedebatt, sjølv om planen ikkje er det minste forpliktande.

Nasjonal transportplan (NTP), som gjeld for tolv år om gongen og vert revidert kvart fjerde år, er ei merkeleg greie.

Les hele saken med abonnement