Noreg er i endring, og ministeren vil ikkje ta nei for eit nei

Eg vil ikkje seie at argumenta for eit nei til kommunesamanslåing for Osterøy sin del har vorte fleire eller sterkare sidan sist.

SYNSPUNKT: Prosessen der 119 norske kommunar slår seg saman til 47 nye kommunar er sluttført ved nyttår.

Osterøy er ikkje med på denne runda.

Les hele saken med abonnement