– Alvorleg talt! Skal ikkje avisa heie fram det lokale? (abo)

REDAKTØREN HAR ORDET: Journalistikk er ikkje føreseieleg som, til dømes, matematikk.

Spørsmålet i overskrifta har eg som redaktør fått mange gonger. Er det ikkje meininga at lokalavisa skal hjelpe fram lokale krefter?

Svaret på spørsmåla over er: jo, sjølvsagd.

Les hele saken med abonnement